PROJEKTY UNIJNE

Projekt: „Praca, Samodzielność, Aktywność”

Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Kliknij by pobrać

Zał. nr 2 Deklaracja uczestnictwa

Kliknij by pobrać

Zał. nr 3 Oświadczenie uczestnika Projektu

Kliknij by pobrać

Zał. nr 5 Oświadczenie o wiel. wykluczeniu

Kliknij by pobrać

Zał. nr 6 wzór zaświadczenia ZUS

Kliknij by pobrać

D405 Regulamin Rekrutacji

Kliknij by pobrać

Projekt: „Samodzielnie przez życie” 

Zał. nr 1. Formularz zgłoszeniowy

Kliknij by pobrać

Zał. nr 2. Oświadczenie uczestnika

Kliknij by pobrać

Zał. nr 3. Kwestionariusz ankiety

Kliknij by pobrać

Zał. nr 4. Oświadczenie opiekuna faktycznego

Kliknij by pobrać

Zał. nr 1. Formularz zgłoszeniowy-1 PDF

Kliknij by pobrać

Regulamin a674 docx

Kliknij by pobrać

Zał. nr 4. Oświadczenie opiekuna faktycznego-1 PDF

Kliknij by pobrać

Zał. nr 2. Oświadczenie uczestnika-2 PDF

Kliknij by pobrać

Regulamin a674-3 PDF

Kliknij by pobrać

Trwałość projektu A674

Kliknij by pobrać

nabór na wolne stanowisko pracy

Trener samodzielności do prowadzenia mieszkania wspomaganego – trenerem samodzielności może być:
osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: 
  • pedagog, 
  • psycholog, 
  • pracownik socjalny, 
  • terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, 
  • pielęgniarka, 
  • asystent osoby niepełnosprawnej;

osoba, która posiada doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, np. w opiece nad rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym (do doświadczenia poza zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę zalicza się wykonywanie usług w oparciu o umowy cywilnoprawne, odbyte staże, praktyki oraz wolontariat) i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie dotyczące zakresu realizowanej usługi.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 503080623

Skip to content