Centrum Integracji Społecznej

 „Samodzielność, Praca, Aktywność”

ul. Kołobrzeska 11
07-410 Ostrołęka
NIP: 758-23-77-308
REGON: 14688497400022

Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce

Działa w strukturze Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00-15:00.

Dla każdego uczestnika zakwalifikowanego do projektu przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb przez pracownika socjalnego przy współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym oraz opracowany zostanie Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego a wsparcie odbywać się będzie na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji i umowy na wzór kontraktu socjalnego.

Każdy uczestnik projektu zostanie objęty programem reintegracji społecznej – działaniami, w tym również o charakterze samopomocowym, mającymi na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w projekcie, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Działania te realizowane będą przez psychologa i pracownika socjalnego.

W ramach programu reintegracji zawodowej, będącej zestawem działań mających na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy uczestnik projektu zostanie zakwalifikowany do udziału w warsztatach.

 

Rodzaje działalności w warsztatach

Remontowo budowlana i brukarska

Remontowa
Polegała będzie na wykonywaniu remontów mieszkań oraz obiektów użyteczności publicznej w zakresie: układanie glazury i terakoty, wykonywanie gładzi gipsowych, uzupełnianie tynków, wstawianie lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, biały montaż oraz malowania pomieszczeń.
Budowlana
Polegała będzie na wykonywaniu różnego rodzaju zbrojeń budowlanych, rozstawiania rusztowań, wykonywanie ociepleń budynków i tynków ceramicznych oraz sylikonowych, wykonywanie wylewek podłogowych wraz
z ociepleniem.
Brukarska
Obejmie całościowe wykonanie ciągów pieszych – chodników oraz dróg z kostki brukowej, remonty ciągów pieszych i dróg wykonanych z kostki brukowej

Gospodarczo-ogrodnicza, porządkowa oraz opiekuńcza

Gospodarcza-ogrodnicza
Polegało będzie na wykonywaniu zleceń związanych z drobnymi naprawa „złota rączka”, wykonywanie i pielęgnacja terenów zielonych: wykonywanie trawników, nasadzeni drzew i krzewów, pielenie terenów zielonych, wykonywanie oprysków pielęgnacyjnych, wykonywanie nawodnienia ogrodów.

Porządkowa
Polegała będzie na wykonywaniu różnego rodzaju usługach sprzątających, sprzątanie mieszkań oraz budynków użyteczności publicznej. Wykonywanie polimeru i sprzątanie maszynowe.

Opiekuńcza
Obejmie całościowe usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, chorymi lub niepełnosprawnymi.

Florystyczna i rękodzieła oraz technik biurowych

Forystyczna i rękodzieła
Polegała będzie na wykonywaniu rękodzieła w zakresie: wieńców kwiatowych, kompozycji kwiatowych, dekupażu, ozdób okolicznościowych na imprezy lub święta, strojenie sal pod potrzeby wesel, komunii, konferencji, kościołów i innych imprez okolicznościowych.

Technik biurowych
Polegała będzie na wykonywaniu usług w zakresie utworzenia inkubatora dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw, inkubator będzie prowadził usługę „wirtualnego biura” dla tych podmiotów.

Krawiecko-szwalnicza

Krawiecka
Polegała będzie na wykonywaniu ubrań roboczych dla pracowników oraz rękawic, haftowania lub drukowaniu loga na wykonywaniu ubraniach.

Szwalnicza
Polegała będzie na wykonywaniu maskotek, gadżetów reklamowych z tekstyliów.

Poligraficzno-reklamowa

Poligraficzna
Polegała będzie na wykonywaniu drukowania plakatów reklamowych, druku wieloformatowego, druku reklamowego na różnych materiałach, wykonywanie-drukowanie zaproszeń.

Reklamowa
Polegała będzie na wyklejaniu bilbordów i prowadzenie kampanii reklamowych za pomocą przyczep reklamowych.

 

Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

Urząd Miasta Ostrołęki
Powiatowy Urząd Pracy
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wojewódzki Urząd Pracy
Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
Kuratorzy dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Ostrołęce
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa stacja Epidemiologiczno – Sanitarna
Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność”

Skip to content